Bởi {0}
logo
Zhejiang Jixiang Automobile Parts Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Động cơ gạt nước, liên kết gạt nước, điều chỉnh cửa sổ
Thứ tự xếp hạng1 giao hàng đúng hạn trong Thanh can bằngSample-based customizationMinor customizationFull customizationDesign-based customization
Hiệu suất
4.6/5
HÀI LÒNG5 đánh giá
  • ≤3h
    Thời gian phản hồi trung bình
  • 100.0%
    Tỷ lệ giao hàng đúng hạn
  • US $20,000+
    {0} đơn hàng
Tùy chỉnh nhỏ
Tùy chỉnh từ thiết kế
Nhận dạng truy xuất nguồn gốc nguyên liệu
Kiểm tra thành phẩm
Xem tất cả năng lực đã xác minh ({capacitiesNum})